- قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد تاریخ انتشار :1395/01/25

دانشجویان می توانند جهت انتخاب محل آزمون خود از تاربخ  1395/02/01الی   1395/02/15 در سیستم گلستان ازمسیر زیر اقدام نمایند:


ورود به منوی1- آموزش 2- دانشجو 3 -درخواست ها 4- انتخاب محل آزمون


توجه1:لازم به ذکر است دانشجویان بدهکار پس از 24 ساعت از زمان پرداخت شهریه قادربه انتخاب محل آزمون خود می باشند.
توجه 2: در مراکز تهران جنوب ، تهران شمال، تهران غرب و تهران شرق دانشجو هر رشته صرفاً مجاز به انتخاب رشته های همنام خود در هریک از این مراکز می باشد.
توجه 3: دانشجویان برون مرزی مجاز به انتخاب محل آزمون نمی باشند


منبع : انجمن علمی جامعه شناسی پیام نور مبارکه- قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد تاریخ انتشار :1395/01/25
برچسب ها : دانشجویان ,توجه ,تهران ,آزمون ,ارشد تاریخ ,تاریخ انتشار ,انتشار 1395 ,کارشناسی ارشد ,مقطع کارشناسی ,ارشد تاریخ انتشار ,توجه دانشجویان محترم